Lymfmassage

Lymfmassage/lymfdränage

Lymfmassage  (lymfmassage är en sorts lymfdränage) kan hjälpa vid bland annat övervikt, vätska och svullnad i kroppen, stram bindväv och smärta som orsakas av tröghet i lymfan. Massagen hjälper dig med att avlägsna slaggprodukter och även hjälpa kroppen att hålla ett jämnare näringsflöde. Metoden kan också hjälpa vid operationsärr där lymfflödet stagnerat, detta gör också att metoden är lämplig efter bröstcanceroperationer.

Lymfsystemet är en del av vårt immunförsvar och dess uppgift är att föra bort överskottsvätska, inflammationsämnen, bakterier, virus och slaggprodukter. Tröghet i lymfsystemet kan visa sig  i smärta, vätskeansamling, övervikt, stram bindväv, domningar, gropar och besynnerliga veck i huden.

Blockeringar i lymfsystemet kan uppstå pg av stress, felaktig andning, mediciner, miljögifter, rökning, att du dricker för lite vätska och dåliga matvanor.

Massagen gör att lymfmotoriken stimuleras i lymfbanorna så att lymfvätskan pumpas fram snabbare och löser upp lymfa som stockat sig i vävnaderna. Massagen gör då så att slagg och vätska förs bort från svullna områden.


Lymfmassage är en väldigt lugnande behandling som syftar till att stimulera lymfflödet ikroppen. Det är en helkroppsmassage, där jag arbetar lite mer med massage på enskilda kroppsdelar, beroende på vilka problem kunden har. Lymfmassagen är annorlunda från andra sorters massage, eftersom jag masserar med ett lätt fast grepp i lymfans riktning. Syftet med massagen är att leda bort lymfvätska från svullna områden med skadade lymfnoder (knutor) till friska områden där vätskan kan tas om hand. Dessutom mjukas förtätad kroppsvävnad upp där lymfvätskan inte kan ta sig förbi som den ska. Massagen kan kännas lite mer där där det finns förtätad vävnad som ligger och blockerar och då behövs det att arbetas lite djupare på de ställena. Ansamling av vätska och förtätad vävnad är vanligt kring t ex ärr, invid armhålor, bäcken och på lår. Detta är en riktigt verkningsfull massage som får igång lymfsystemet.

Vid problem områden arbetar jag med mjuka mjuka bindvävsgrepp samt silikonkoppor (används ej vid om kunden använder Varan) för att lösgöra djupliggande stopp eller ärrvävnad. Vid koppning skapas ett vakum och man lyfter upp huden för att lösa upp förtätningar i bindväven.Lymfans funktion

Lymfan är en klar vätska som cirkulerar runt i vår kropp i ett lymfsystem som i stort sett följer blodådrorna. Blodet tillför kroppen näringsämnen och syre medan lymfan samlar upp vävnadsvätskan som sipprar upp från kärlen, filtrerar och rensar den från avfallsprodukter som bl a försvinner ut via njurar lever och andning. Den rensade vätskan leds tillbaka ut i blodet igen. lymbanorna är kroppens avloppssystem, som "städar bort" vätska och slaggprodukter och hjälper kroppen att hålla ett jämt näringsflöde. Lymfsystemet är kroppens och vårt eget reningssystem.

 Lymfsystemet tar inte bara hand om slaggprodukter utan också t ex bakterier, virus och cancerceller.


Lymfmassage är bra vid t ex

 • värk t ex  vid fibromyalgi
 • svullnad i ben och eller armar, händer och fötter
 • ödem
 • sömnproblem
 • celluiter
 • yrsel
 • huvudvärk
 • dålig blodcirkulation
 • ansamling av slaggprodukter
 • minska halten av stresshormonet kortisol
 • kramp och smärta runt revbenen


Lymfmassage passar alla men särskilt om du lider av primärt eller sekundärt lymfödem, lipödem eller bara har en allmän känsla av att kroppen känns svullen.


Som kund hos mig får du tips på egenvårdsmassage med mera att upprätthålla ditt lymfsystem med mellan massagetillfällena.


En del av informationen är tagen från HarmoniQA där jag gått utbildningen.


Om du vill veta mer om lymfsystemet kan du läsa mera på lymfsystemet.se

1177 kan också ge information om olika besvär med lymfsystemet.


Pris 800 kr för 90-105 minuter.

Pensionärer 600 kr dagtid vardagar, övrig tid fullt pris.