Företag

Du som arbetsgivare kan ta kontakt med mig för att skapa en god arbetsmiljö med mindre stress.

 • Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.
 • Stress leder till nedsatt produktivitet (ca 15 %)
 • En utbränd medarbetare kostar i genomsnitt 400 000 kronor
 • Din anställde kan använda sitt friskvårdsbidrag hos mig vid enskild coachning.
 • Stresscoachning är avdragsgillt för företagskunder.
 • Jag har FA-skattsedel.

Jag erbjuder:


 • Föreläsningar med konkreta råd om stress och livsbalans.
 • Workshop eller kurs för mindre grupper i stresshantering
 • Coachning av enskilda medarbetare.
 • Regndroppsmassage
 • Mental regndroppsmassage.

  Ta kontakt med mig så får ni priserna eftersom det varierar mellan förslag och antal personer det rör.

  Lite info från arbetsmiljölagen

  • Arbetsmiljölagen skärptes den 31 mars 2016 – arbetsgivaren har ett större ansvar över den psykosociala hälsan.·   
  • ”Du som arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Du kan förebygga risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”·
  • ”Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”